Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi X
  • Symbol

SA/Rz 491/03 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-03-15

Sprawa ze skargi D.L. na decyzje Izby Skarbowej w przedmiocie zobowiązania w podatku od towarów i usług za okres od stycznia 2001r. do lipca 2002r.

SA/Bd 2798/03 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2004-03-15

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. w przedmiocie zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług oraz w podatku akcyzowym

I SA/Bk 5/04 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2004-03-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie o stratę za 1999 r.

SA/Bd 3349/03 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2004-03-10

Sprawa ze skargi S. G. na orzeczenie Dyrektora Wojewódzkiej Komisji Poborowej w B. w przedmiocie skierowania do służby zastępczej

SA/Rz 347/03 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-03-16

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług

SAB/Bk 37/03 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2004-03-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w B. w przedmiocie : podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego

III SA/Lu 59/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-03-12

Sprawa ze skargi I.B. na pisma Agencji Mienia Wojskowego Oddział Terenowy w K. Filia w L. Nr [...] Nr [...]

IV SA/Wr 108/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-03-25

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji we W. w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

II SA/Gd 84/04 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2004-03-18

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie wznowienia postępowania
1   Następne >   +2   +5   +10   19