Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

III SA/Łd 262/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-06-28

Sprawa ze skargi Y. P.-A. na pismo Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych w Ł. w przedmiocie weryfikacji wyników Lekarskiego Egzaminu Państwowego

III SA/Łd 480/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-07-19

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Ł. w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na ekshumację zwłok

III SAB/Gd 25/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-01-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Zakładu Karnego w G. w przedmiocie jednorazowego odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu

II SA/Bd 350/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-05-04

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie zmiany decyzji dotyczącej obowiązku zapewnienia minimalnej powierzchni sal dydaktyczno

III SA/Kr 145/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-02-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego Nr [...] w przedmiocie wycofania z obrotu handlowego i zniszczenie całej partii produktu

IV SA/Po 561/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-09-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w P. w przedmiocie kontroli sanitarnej

IV SA/Gl 621/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-10-01

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. w przedmiocie choroby zawodowej

IV SA/Gl 1555/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-01-23

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w D. w przedmiocie choroby zawodowej

II SA/Rz 251/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-03-23

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej

IV SA/Gl 799/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-10-22

Sprawa ze skargi W. K. na pismo Dyrektora A w przedmiocie odmowy potwierdzenia skierowania na leczenie uzdrowiskowe
1   Następne >   +2   +5   +10   15