Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi X
  • Skarżony
  • Symbol

II SAB/Go 59/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-01-31

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Miasta w przedmiocie rozpatrzenia skargi na sposób rozpatrzenia przez Burmistrza Miasta skargi na pracowników Urzędu Miasta

I SA/Wa 2523/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta W. w przedmiocie zasad obrotu lokalami mieszkalnymi W.

VII SA/Wa 1178/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-07

Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie odmowy zezwolenia na lokalizację zjazdu publicznego

VII SA/Wa 1048/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-02

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w przedmiocie stwierdzenia naruszenia przez przewoźnika lotniczego przepisów rozporządzenia

I SAB/Kr 11/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-02-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza B., w przedmiocie zwrotu nadpłaty wraz z oprocentowaniem w podatku od nieruchomości za 1996 r.,

IV SA/Po 95/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-02-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

V SA/Wa 2098/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-25

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. w przedmiocie odmowy przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

II SAB/Wa 294/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy K. w przedmiocie rozpoznania wniosku [...] o udostępnienie informacji publicznej

III SA/Gd 16/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-02-11

Sprawa ze skargi W. P. na zarządzenie Wójta Gminy w przedmiocie zwołania zebrania wiejskiego w celu odwołania sołtysa i rady sołeckiej oraz przeprowadzenia nowych wyborów

II SAB/Po 86/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-01-24

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w Poznaniu w przedmiocie warunków zabudowy
1   Następne >   +2   +5   +10   100