Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Izba Skarbowa X

I SA/Bk 1385/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-12-14

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry

I SA/Bk 1851/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-12-21

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry

I SA/Bk 740/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-12-14

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. w przedmiocie odmowy sprostowania zgłoszenia celnego oraz zwrotu cła

I SA/Bk 1761/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-12-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. w przedmiocie uznania za nieuzasadnionych zarzutów zgłoszonych w sprawie postępowania egzekucyjnego prowadzonego w sprawie egzekucji należności z tytułu opłat abonamentowych

I SA/Bk 1742/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-11-22

Wniosek w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry

I SA/Bk 609/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-08-24

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry

I SA/Bk 537/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-07-26

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry

I SA/Bk 566/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-07-26

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry

I SA/Bk 587/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-08-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w przedmiocie zarzutów na prowadzone postępowanie egzekucyjne

I SA/Bk 588/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-08-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia na postanowienie odmawiające wszczęcia postępowania w sprawie zarzutów na prowadzone postępowanie egzekucyjne
1   Następne >   +2   +5   9