Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego X

I SAB/Wa 130/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o przeprowadzenie kontroli

I SA/Wa 1822/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-10

Sprawa ze skargi Komisji [...] na pismo Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przedmiocie zasad wynagradzania pracowników uczelni

I SA/Wa 891/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-04

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przedmiocie odmowy przyznania środków finansowych na [...]

II SA/Wa 930/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przedmiocie odmowy przyznania stypendium ministra za osiągnięcia w nauce na rok akademicki 2011/2012

II SA/Wa 21/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-02-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie przeniesienia pozwolenia na utworzenie szkoły wyższej

V SA/Wa 1269/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-05

Sprawa ze skargi S. I. ... w W. na pismo Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przedmiocie pozostawienia wniosku bez rozpoznania

I SA/Wa 1183/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-28

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 229/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-10

Sprawa ze skargi A. F. i R. J. na pismo Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przedmiocie wyboru prorektora

I SA/Wa 1945/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-06

Sprawa ze skargi B. S. i D. S. na pismo Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przedmiocie wyboru dziekana i prodziekana

I SA/Wa 1104/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-30

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przedmiocie umorzenia części kredytu studenckiego
1   Następne >   +2   +5   +10   14