Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Lekarz Weterynarii X

II SA/Op 199/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-04-19

Sprawa ze skargi na decyzję Opolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Opolu w przedmiocie odmowy wydania wewnątrzunijnego świadectwa zdrowia dla kur niosek

II SA/Op 49/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-04-14

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w O. w przedmiocie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

II SA/Op 68/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-04-07

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w O. w przedmiocie niedopuszczalności odwołania w sprawie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

II SA/Rz 1175/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-12-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w przedmiocie kary pieniężnej

II SA/Wr 497/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-03-22

Sprawa ze skargi na decyzję D. Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii we W. w sprawie odmowy wypłaty odszkodowania

II SAB/Wr 33/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-12-08

Sprawa ze skargi na bezczynność D. Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

II SA/Rz 101/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-02-01

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w przedmiocie uznania zarzutów do prowadzonego postępowania egzekucyjnego za nieuzasadnione

II SA/Rz 175/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-03-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Bd 1443/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-01-23

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Lekarza Weterynarii w B. w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

II SA/Ol 981/07 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-10-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w przedmiocie odmowy uznania stada bydła za urzędowo wolne od gruźlicy, brucelozy i enzootycznej białaczki
1   Następne >   +2   5