Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi X
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol

II SA/Gl 186/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-04-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę

IV SAB/Wa 6/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-18

Skarga A. U. na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o wydanie decyzji

II SA/Sz 82/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-04-22

Skarga Z. S. i I. K.-S. na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Sz 341/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-04-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Łd 187/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-04-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Rz 390/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-04-08

skarg P. S. i B. S. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

II SA/Rz 1656/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-02-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II SA/Go 858/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-04-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie sprzeciwu wobec zamiaru budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

II SA/Wr 24/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-03-30

Skarga R. D. na decyzję Wojewody D. w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

IV SA/Wa 2572/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego
1   Następne >   +2   +5   +10   95