Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X

III SAB/Po 7/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-09-29

Sprawa ze skargi [...] na przewlekłość postępowania Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie zmiany organizacji ruchu

II OZ 1049/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie z 29 lipca 2016 r. sygn. akt VII SA/Wa 1307/16 o odrzuceniu skargi E.K. na decyzję Wojewody Mazowieckiego z [...] kwietnia 2016 r., nr [...] w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II OSK 2284/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-29

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi O. L. na zawiadomienie Wojewody [...] , znak [...] w przedmiocie pozostawienia wniosku bez rozpoznania

II SA/Ol 993/16 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2016-09-12

Skarga T. S. i B. S. na decyzję Wojewody w przedmiocie pozwolenia na roboty budowlane

II SA/Po 489/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-09-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odszkodowania za grunt przejęty pod drogę

II SA/Wr 509/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-09-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wywłaszczenia nieruchomości

II SA/Sz 749/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-09-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Z. w przedmiocie wymeldowania

IV SA/Wr 346/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-09-27

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej Gminy M. , nr [...] w sprawie ze skargi na Dyrektora [...] w M.

II SA/Rz 1251/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-09-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę

II SA/Kr 802/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-09-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania o ustalenie i wypłatę odszkodowania
1   Następne >   +2   +5   8