Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 000 X

III SO/Łd 4/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-04-27

Wniosek J. U. i W. U. o wymierzenie Radzie Miejskiej w Ł. grzywny na podstawie art. 55 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowił : wymierzyć Radzie Miejskiej w Ł. grzywnę w kwocie 250,- (dwieście pięćdziesiąt) złotych. D.T.