Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Lu 422/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-09-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OZ 877/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego , znak: [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia

II OZ 900/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Małopolskiego , znak [...] w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Sz 905/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-09-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w S. w przedmiocie sprzeciwu wobec zamiaru oddania do użytku budynku mieszkalnego

II OZ 813/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-20

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA we Wrocławiu o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. , nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty legalizacyjnej

VIII SA/Wa 539/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-27

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z [...] maja 2018 r. znak: [...] w przedmiocie wstrzymania użytkowania

II SA/Lu 717/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-09-05

Sprawa ze skargi na postanowienie L. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w L. w przedmiocie wymierzenia kary z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego

II SA/Lu 656/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-09-05

Sprawa ze skargi na postanowienie L. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w L. w przedmiocie nałożenia grzywny za nieokazanie przedmiotu oględzin

II SA/Wr 613/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-09-18

Sprawa ze skargi na decyzję D. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II SA/Kr 799/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-09-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wniesienia sprzeciwu od zamiaru budowy
1   Następne >   +2   6