Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

VII SAB/Wa 28/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-27

Sprawa ze skargi Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w P. na Gminę P. w przedmiocie : bezczynności organu

II SAB/Gl 27/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-05-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Przewodniczącego Rady Miejskiej w C.

II SA/Ke 271/06 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2006-07-27

Sprawa ze skargi na decyzję Inspektora Nadzoru w przedmiocie zakazu rozbiórki

II OSK 506/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-19

Skarga kasacyjna na bezczynność [...] Sp. z o.o. z siedzibą w K. w przedmiocie wydania z akt sprawy administracyjnej odpisów dokumentów

IV SA/Po 937/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-09-11

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie wyłączenia organu

VII SA/Wa 1741/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-02-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w przedmiocie : wyboru członków Krajowej Komisji Rewizyjnej

II SA/Ke 268/06 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2007-02-12

Sprawa ze skargi na decyzję Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie stwierdzenia wykonania nałożonego obowiązku

II SA/Wr 601/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-10-26

Sprawa ze skargi B. S. na Gminę L. Z. w przedmiocie pozwolenia na budowę wielopiętrowego budynku przy ul. K. [...] w L. Z.

II SA/Po 751/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-03-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego

II SAB/Wr 34/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-01-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Architektów w przedmiocie załatwienia wniosku o ukaranie projektanta
1   Następne >   +2   +5   +10   25