Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi X
  • Skarżony
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

VII SA/Wa 528/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-27

Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na lokalizację zjazdu

II SA/Op 117/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-03-08

Sprawa ze skargi L. O. na pismo Starosty Nyskiego w przedmiocie opłaty za kartę pojazdu

II SA/Po 186/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-04-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie skierowania na badania sprawności w zakresie kierowania pojazdami

VI SA/Wa 941/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-18

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym

III SA/Wr 325/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-10-20

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie wyznaczenia terminu do załatwienia wniosku

II SA/Po 152/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-04-22

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w P. w przedmiocie skierowania na badania sprawności w zakresie kierowania pojazdami;

VI SA/Wa 522/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-26

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z [...] grudnia 2009 r. nr [...] w przedmiocie nałożenia kary pienięznej

II SA/Op 213/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-05-17

Sprawa ze skargi T. C. na czynność materialno-techniczną Starosty Oleskiego w przedmiocie opłaty za kartę pojazdu

II SA/Rz 274/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-05-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie cofnięcia licencji na wykonywanie transportu drogowego rzeczy

III SA/Kr 1157/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-05-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie cofnięcia licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
1   Następne >   +2   +5   +10   100