Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

III SA/Kr 211/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

III SA/Kr 1073/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-06-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta A w przedmiocie zasad usytuowania na terenie miasta A miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

III SA/Kr 1072/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-06-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta A w przedmiocie ustanowienia na terenie miasta A zakazu używania i sprzedaży wyrobów pirotechnicznych wyłączonych spod koncesjonowania

III SA/Kr 336/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-09-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie zasad usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych