Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi X
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II SA/Po 23/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-06-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie zawieszenia postępowania

II SA/Gl 568/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-07-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy uchylenia, w wyniku wznowienia postępowania, decyzji w sprawie wymeldowania

IV SA/Po 20/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-02-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody W. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

IV SAB/Wa 182/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-12-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta W. w przedmiocie załatwienia sprawy

III SA/Wr 380/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-09-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

III SA/Wr 504/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2006-11-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

II SA/Ol 733/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-08-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania

IV SA/Wa 2098/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-26

Sprawa ze skargi M.W. na pismo Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy załatwienia skargi na działalność Wojewody [...] i pracownikó Urzędu Wojewódzkiego w K.

III SA/Gd 309/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2007-11-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie usunięcia z ewidencji ludności zapisu o zameldowaniu

VIII SA/Wa 219/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-24

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Komendanta Wojewódzkiego w R. w przedmiocie unieważnienia decyzji paszportowej i zasądzenia odszkodowania
1   Następne >   +2   +5   +10   100