Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II OZ 88/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie odrzucenia skargi w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] , nr [...] w przedmiocie wymeldowania

II SA/Po 1158/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-02-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie wymeldowania;

II SA/Bk 118/16 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-03-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

II SA/Bk 754/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-01-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie uchylenia czynności zameldowania na pobyt czasowy

IV SA/Wa 3220/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

II SA/Gl 1135/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-01-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania

II SA/Gl 1134/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-01-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania

II SA/Gl 1133/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-01-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania

II OZ 127/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach z 29 grudnia 2015 r., sygn. akt II SA/Ke 1010/15 o odrzuceniu skargi K. L. na decyzję Wojewody Świętokrzyskiego z [...] września 2015 r. nr [...] w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

II OZ 126/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach z 29 grudnia 2015 r., sygn. akt II SAB/Ke 70/15 o odrzuceniu skargi K. L. na przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w przedmiocie przekazania skargi do WSA w Kielcach
1   Następne >   +2   +5   +10   21