Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 606 Sprawy z zakresu geologii i górnictwa X

IV SA/Po 140/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Koninie w przedmiocie opłaty eksploatacyjnej

VI SA/Wa 1164/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-18

Sprawa ze skargi M. Z. na postanowienia SKO w C. w przedmiocie zaopiniowania wniosków o udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża kruszywa naturalnego

II SA/Ol 717/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-09-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie projektu prac geologicznych

VI SA/Wa 462/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

VI SA/Wa 2391/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Środowiska z [...] września 2012 r., nr [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

VI SA/Wa 2407/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Środowiska w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania zakończonego ostateczną decyzją uchylającą w części koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węgla brunatnego

VI SA/Wa 1265/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-09-22

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie koncesji na wydobywanie węgla brunatnego i kopalin towarzyszących

III SA/Lu 236/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-06-16

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie : uzgodnienia projektu decyzji w sprawie koncesji na eksploatację kruszywa naturalnego

VI SA/Wa 1300/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-09-25

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie udzielenia koncesji na wydobywanie melafiru

VI SA/Wa 1422/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-11-28

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie utrzymania w mocy koncesji na wydobywanie węgla brunatnego i kopalin towarzyszących ze złoża '[...]'
1   Następne >   +2   +5   +10   34