Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SAB/Sz 1/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-02-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

I SAB/Wa 96/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-06

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w W. w przedmiocie rozpatrzenia odwołania w sprawie odmowy udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

I SA/Wa 937/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-27

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie odmowy uzupełnienia postanowienia

II SA/Gd 474/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-08-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej

VIII SA/Wa 688/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej

II SA/Go 1014/09 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-02-04

Sprawa ze skargi P.B. na pismo Burmistrza w przedmiocie odmowy sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym

I SA/Wa 558/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-22

Sprawa ze skargi J. G. na czynności Prezydenta W. w przedmiocie wyznaczenia terminu do wykonania wyroku eksmisyjnego

II SA/Gd 25/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-03-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów będących własnością gminy

II SA/Ke 355/10 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-07-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odszkodowania z szkody związane z udzieleniem zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości

II SA/Sz 1336/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-01-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
1   Następne >   +2   +5   +10   45