Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Bd 57/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-01-29

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SAB/Gd 82/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-06-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza w przedmiocie zwrotu opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

I OSK 1392/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-11

Skarga kasacyjna na decyzję Burmistrza Szubina z [...] sierpnia 2014 r. Nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej

I OSK 1393/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-11

Skarga kasacyjna na decyzję Burmistrza Szubina z [...] sierpnia 2014 r. Nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej

I OSK 1394/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-11

Skarga kasacyjna na decyzję Burmistrza Szubina z [...] sierpnia 2014 r. Nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej

I OSK 1395/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-11

Skarga kasacyjna na decyzję Burmistrza Szubina z [...] sierpnia 2014 r. Nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Bd 1394/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-01-07

Skarga W. L. i H. L. na decyzję Burmistrza [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Ol 747/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-09-28

Sprawa ze skargi '[...]' Sp. z o.o. w M. na zarządzenie Burmistrza Miasta M. w przedmiocie ustalenia stawki dobowej za korzystanie jednostek pływających z nabrzeża jeziora M.

II SA/Ol 748/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-09-28

Sprawa ze skargi '[...]' Sp. z o.o. w M. na zarządzenie Burmistrza Miasta M. w przedmiocie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia stawki dobowej za korzystanie jednostek pływających z nabrzeża jeziora M.

II SA/Sz 358/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-07-31

Sprawa ze skargi J. C. na pismo Burmistrza w przedmiocie naliczenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego
1   Następne >   2