Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 607/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-07-28

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SAB/Wa 461/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-11-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji

I SA/Wa 576/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-11-23

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SAB/Wa 443/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I SAB/Wa 341/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-06-28

Skarga o stwierdzenie nieważności orzeczenia administracyjnego

I SA/Wa 1305/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SAB/Wa 308/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-06-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o wznowienie postępowania administracyjnego

I SA/Wa 425/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-06-01

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SAB/Wa 341/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-21

Skarga o stwierdzenie nieważności orzeczenia administracyjnego

I SAB/Wa 360/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-02

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy
1   Następne >   2