Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Wr 227/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-05-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej K. w przedmiocie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości

I OZ 343/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-22

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu z 9 marca 2015 r., sygn. akt II SA/Wr 352/14 o odrzuceniu sprzeciwu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Wrocławia z [...] marca 2014 r. NR [...] w przedmiocie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 99% od ceny sprzedaży nieruchomości

I OSK 420/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-04

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie zgody na wydzierżawienie na czas określony w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego

II SA/Wr 90/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-03-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej M. w przedmiocie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego

II SA/Gl 393/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-06-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta C. w przedmiocie uznania za bezzasadną skargę na działalność Prezydenta Miasta C. w sprawie wykupu lokalu mieszkalnego z uwzględnieniem bonifikaty

II SA/Ke 237/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-03-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Kielce w sprawie przekazania na rzecz Skarbu Państwa darowizny nieruchomości zabudowanej położonej w Kielcach przy ulicy Jana i J. Ś.

I SA/Wa 145/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej [...] w przedmiocie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

II SA/Wr 299/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-05-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w L. w przedmiocie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta L.

I SA/Wa 192/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-31

Sprawa ze skargi W.M. na Radę Miasta [...] w przedmiocie nieuchwalenia zasad wydzierżawiania terenów i lokali użytkowanych

II SA/Ol 833/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-09-09

Sprawa ze skargi J. M. i C. M. na działanie Rady Miejskiej w przedmiocie niewyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty
1   Następne >   2