Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Ke 302/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-05-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Kazimierzy Wielkiej w przedmiocie wydzierżawienia w drodze przetargu nieruchomości stanowiących mienie Powiatu

II SA/Bd 42/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-04-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu [...] w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości