Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SAB/Sz 1/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-02-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

II SA/Ke 355/10 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-07-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odszkodowania z szkody związane z udzieleniem zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości

II SAB/Ke 2/05 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2006-01-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie wydania decyzji o wyłączeniu nieruchomości spod działania dekretu PKWN o reformie rolnej

II SAB/Ke 4/06 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2006-09-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta K. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Ke 316/06 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2006-08-30

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego znak SP.VI. 7724/1-4/06 unieważniające w całości pisemny nieograniczony przetarg

I SAB/Wa 236/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania odwołania

II SAB/Łd 56/07 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2007-12-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie nabycia z mocy prawa przez Gminę Z. własności nieruchomości

II SA/Ke 645/10 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-10-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

II SA/Gl 720/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-07-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

II SA/Wr 9/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-02-06

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Z. S. nr XX/125/08 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
1   Następne >   +2   +5   +10   45