Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Łd 64/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-03-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o przekazaniu w odpłatne użytkowanie części nieruchomości

II SAB/Łd 23/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-03-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie przekazania wniosku o wydanie decyzji w sprawie komunalizacji gruntów państwowych organowi właściwemu w sprawie

II SA/Gd 128/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-03-30

Sprawa ze skargi 'A' na decyzje Wojewody w przedmiocie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności