Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6071 Trwały zarząd nieruchomościami X

I OSK 2324/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-15

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia prawa trwałego zarządu nieruchomości i umorzenia postępowania

II SA/Gl 1603/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-01-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ustanowienia z mocy prawa trwałego zarządu nieruchomości przeznaczonej pod realizacje inwestycji drogowej

II SA/Kr 484/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-06-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wygaszenia trwałego zarządu