Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6079 Inne o symbolu podstawowym 607 X

II SA/Łd 64/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-03-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o przekazaniu w odpłatne użytkowanie części nieruchomości

II SAB/Łd 23/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-03-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie przekazania wniosku o wydanie decyzji w sprawie komunalizacji gruntów państwowych organowi właściwemu w sprawie

I SAB/Wa 109/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-22

Sprawa ze skargi M. W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

II SAB/Wr 17/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-05-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

II SA/Go 891/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-02-03

Skarga o wznowienie postępowania sądowadministracyjnego zakończonego wyrokiem w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zobowiązania do udostępnienia nieruchomości

II SAB/Wr 16/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-05-05

Sprawa ze skargi J.Ł. na przewlekłość Wojewody D. w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej

II SAB/Wr 114/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-02-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

II SA/Wr 113/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-04-01

Sprawa ze skargi P. L., P. L. na niewykonanie wyroku WSA we Wrocławiu sygn. akt II SAB/Wr 15/13

IV SA/Po 257/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-04-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody W. w przedmiocie zwrotu podania.

II SAB/Wr 116/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-02-27

Sprawa ze skargi T.B. na przewlekłość postępowania Wojewody D. w przedmiocie wydania zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości
1   Następne >   3