Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi X
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Kr 447/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-05-12

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w N. w przedmiocie przekazania do załatwienia wniosku

II SA/Gl 1160/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-05-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w G. w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

IV SA/Wa 1629/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-27

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie stwierdzenia nieważności pozwolenia wodnoprawnego

IV SA/Po 520/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-07-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie nakazu wykonania urządzenia zapobiegającego szkodom jakie powodują spływające wody opadowe

IV SA/Wa 693/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-02

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II SAB/Ke 28/09 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2009-11-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta w przedmiocie przywrócenia do stanu poprzedniego urządzeń zapobiegających szkodom

II SAB/Wr 11/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-06-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie nieprzekazania organowi odwoławczemu odwołania

II SA/Sz 199/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-04-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie odmowy przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom

II SA/Łd 273/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-06-08

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie zwrotu podania

II OSK 909/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-18

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Tarnowie w przedmiocie ustalenia świadczeń finansowych
1   Następne >   +2   +5   +10   100