Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Łd 87/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-01-31

Sprawa ze skargi S.S. na pismo Marszałka Województwa [...] w przedmiocie pozostawienia wniosku bez rozpoznania

II SA/Łd 1023/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-11-05

Sprawa ze skargi M. K. na działanie Rady Gminy Ł. w przedmiocie wód opadowych wpływających na podwórko wskutek wybudowania wjazdu na sąsiedniej działce

II SA/Łd 392/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-03-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie odmowy wydania nakazu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom na gruncie

II SAB/Łd 23/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-04-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Marszałka Województwa [...] w przedmiocie wydania pozwolenia wodnoprawnego