Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Kr 447/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-05-12

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w N. w przedmiocie przekazania do załatwienia wniosku

II SA/Kr 269/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-03-11

Sprawa ze skargi B.K. i J.K. na pismo Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w W. w przedmiocie niepodjęcia działań w zakresie prac zabezpieczających

II SA/Kr 1006/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wójta Gminy C. w przedmiocie odmowy wydania decyzji zobowiązującej do przebudowy

II SA/Kr 826/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-13

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Kr 836/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania

II SA/Kr 721/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-09-11

Sprawa ze skargi K. K. na uchwały Rady Miasta: nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków podłączenia do miejskich sieci wodociągowych,. kanalizacji sanitarnej i kanalizacji ogólnospławnej

II SA/Kr 1761/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-03-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy wydania decyzji nakazującej przywrócenie stanu poprzedniego na gruncie lub wykonanie urządzeń zapobiegającym szkodom

II SA/Kr 1758/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie nakazu przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom

II SA/Kr 825/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-30

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Kr 640/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-10-26

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego
1   Następne >   +2   +5   +10   14