Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Kr 1378/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-12-03

Sprawa ze skargi J. P. na niewykonanie wyroku WSA w Krakowie , sygn. akt III SA/Kr 144/12 przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Z.