Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

VIII SA/Wa 1076/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w J. w sprawie realizacji inwestycji gminnych

II SA/Ke 101/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-07-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie określenia kwot za udział w kosztach budowy sieci wodociągowej

II SA/Łd 520/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-09-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w D. w przedmiocie rozpatrzenia skargi E. P. na działalność Wójta Gminy D.

II SA/Ol 203/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-04-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie wysokości opłat za korzystanie z urządzeń użyteczności publicznej

II SA/Gl 933/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-09-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy K. w przedmiocie upoważnienia Wójta Gminy do zawierania umów na wykonywanie przyłączy wodnokanalizacyjnych

II SA/Op 282/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-09-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Komprachcice w przedmiocie ustalenia stawki za sprzedaż wody

II SA/Bd 1361/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-05-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Z. w przedmiocie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

II SAB/Gd 76/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-02-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Gminy w przedmiocie usunięcia wodociągu

II SA/Sz 1174/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-02-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Mielno Nr XLVI/493/2013 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

II SA/Lu 147/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-03-26

Skarga Prokuratora Rejonowego w P. na uchwałę Rady Gminy N. w przedmiocie określenia opłat za podłączenie do gminnych urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i gaz oraz urządzeń kanalizacyjnych
1   Następne >   +2   6