Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Lu 147/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-03-26

Skarga Prokuratora Rejonowego w P. na uchwałę Rady Gminy N. w przedmiocie określenia opłat za podłączenie do gminnych urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i gaz oraz urządzeń kanalizacyjnych

II SA/Wr 488/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-08-13

Sprawa ze skargi H. B. w przedmiocie wznowienia postępowania zakończonego prawomocnym postanowieniem WSA we Wrocławiu , sygn. akt II SA/Wr 753/13

II SA/Lu 146/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-03-26

Skarga Prokuratora Rejonowego w P. na uchwałę Rady Gminy N. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie określenia opłat za podłączenie do gminnych urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub gazu ziemnego oraz urządzeń kanalizacyjnych