Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

SA/Rz 491/03 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-03-15

Sprawa ze skargi D.L. na decyzje Izby Skarbowej w przedmiocie zobowiązania w podatku od towarów i usług za okres od stycznia 2001r. do lipca 2002r.

SA/Bd 2798/03 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2004-03-15

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. w przedmiocie zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług oraz w podatku akcyzowym

I SA/Bk 5/04 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2004-03-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie o stratę za 1999 r.

SA/Rz 347/03 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-03-16

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług

SAB/Bk 37/03 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2004-03-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w B. w przedmiocie : podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego

I SA/Wr 2524/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-03-08

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowej z tytułu podatku od środków transportowych za lata 1998, 1999, 2000

I SA/Wr 3219/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-03-22

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia [...] Nr [...]

I SA/Wr 218/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-03-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2000 r. Zakładowi A w C. B.

I SA/Wr 192/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-03-22

Wniosek w przedmiocie pozostawienia bez rozpatrzenia odwołania skarżącego od decyzji Urzędu Skarbowego w L. w sprawie orzeczenia o odpowiedzialności skarżącego jako osoby trzeciej za zaległości podatkowe spółki cywilnej A z tytułu podatku od towarów i usług za marzec oraz czerwiec 1998 r.

I SA/Wr 2691/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-03-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie odmowy umorzenia zaległego podatku od środków transportowych wraz z odsetkami
1   Następne >   +2   +5   11