Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

SA/Rz 1790/03 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-08-26

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie podatku od środków transportowych

I SA/Wr 3432/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-08-23

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. w przedmiocie podatku od towarów i usług odrzuca skargę.

I SA/Bd 359/04 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2004-08-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie : podatku od środków transportowych

I SA/Bk 240/04 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2004-08-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowych

I SA/Wr 3433/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-08-23

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. w przedmiocie podatku od towarów i usług odrzuca skargę.

I SA/Wr 1094/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-08-23

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. w przedmiocie odmowy odroczenia terminu rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej postanowił : odrzucić skargę.

I SA/Rz 233/04 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-08-26

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odroczenia terminu zainstalowania kasy fiskalnej

I SA/Wr 3351/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-08-23

Sprawa ze skargi A. Ł. i B. Ł. na decyzje Urzędu Skarbowego w G. w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za lata 1994, 1995 i 1996

SA/Rz 1091/03 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-08-26

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy umorzenia odsetek za zwłokę

I SA/Bd 299/04 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2004-08-12

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. w przedmiocie podatku od spadków i darowizn
1   Następne >   +2   5