Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Go 1285/06 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-08-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie podatku od nieruchomości

I SA/Go 1434/06 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-01-29

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie wymiaru należności celnych oraz podatku od towarów i usług

I SA/Go 1641/06 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-02-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji

I SA/Go 131/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-04-11

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odpowiedzialności podatkowej członka zarządu za zaległości podatkowe spółki akcyjnej

I SA/Go 625/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-07-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie ustalenia wysokości zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2002 rok z tytułu podatku od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów

I SA/Go 746/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-08-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie zawieszenia postępowania

I SA/Go 876/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-11-28

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie: określenia wysokości zobowiązania podatkowego Przedsiębiorstwu

I SA/Go 882/07 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-11-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego

I SA/Ke 12/07 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2007-06-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie : odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych

I SA/Ke 189/07 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2007-07-02

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej nr [...]
1   Następne >   +2   +5   +10   100