Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Kr 669/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-01-19

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie orzeczenia odpowiedzialności prezesa zarządu za zaległości podatkowe spółki w podatku od towarów i usług za wrzesień 2003 r.

III SA/Kr 1165/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-08-23

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiąc grudzień 2004r.

I SA/Kr 1828/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-04-19

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiąc sierpień 2004r.

I SA/Kr 43/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-03-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2013 r.

I SA/Kr 1554/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-06-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji

I SA/Kr 828/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-07-15

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług za grudzień 2004r. z tytułu wystawienia faktur nie dokumentujących rzeczywistej sprzedaży

I SAB/Kr 11/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-02-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza B., w przedmiocie zwrotu nadpłaty wraz z oprocentowaniem w podatku od nieruchomości za 1996 r.,

I SA/Kr 1943/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-06-22

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

I SA/Kr 1945/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-06-22

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

I SA/Kr 1948/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-06-22

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego
1   Następne >   +2   +5   +10   100