Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Kr 433/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-08-21

Skarga M. B. na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie opłaty uzdrowiskowej

I SA/Kr 448/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-05-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa, w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ,

I SA/Kr 1237/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-01-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych w przedmiocie stawki podatku od nieruchomości na 2017r.