Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty X

I SA/Ke 110/06 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2006-06-08

Sprawa ze skargi L. K. na dokonaną przez Prezydenta Miasta aktem z dnia [...] nr [...] odmowę zwrotu części opłaty za kartę pojazdu -

I SA/Ke 206/06 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2006-09-14

Sprawa ze skargi H. B. na akt Prezydenta Miasta K. w przedmiocie : odmowy zwrotu części opłaty za kartę pojazdu

I SA/Bd 485/09 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2009-10-01

Sprawa ze skargi J. J. na akt lub czynność Prezydenta Miasta T. w przedmiocie odmowy zwrotu nadpłaty za wydanie karty pojazdu

I SA/Wr 1174/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-09-20

Sprawa ze skargi R. P. na decyzje Prezydenta Miasta W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty opłaty targowej oraz umorzenia postępowania w sprawie określenia wysokości zobowiązania z tytułu opłaty targowej

I SA/Ke 159/06 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2006-08-10

Sprawa ze skargi H.K. na akt Prezydenta Miasta w przedmiocie : odmowy zwrotu części opłaty za kartę pojazdu

I SA/Gl 1092/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-12-12

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta S. w przedmiocie podatku od środków transportowych

I SA/Gl 1091/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-12-12

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta S. w przedmiocie podatku od środków transportowych

I SA/Gd 1074/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-05-12

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie Prezydenta Miasta w przedmiocie podatku od środków transportowych

I SA/Gl 578/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-12-07

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta C. w przedmiocie podatku od środków transportowych

III SAB/Wa 10/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie zwrotu nadpłaconej opłaty targowej
1   Następne >   +2   5