Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi X
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

IV SA/Wa 755/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-14

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w przedmiocie ustalenia wysokości kosztów za wykonanie pomiarów hałasu

II SA/Wr 178/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-05-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Łd 330/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-04-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie określenia dopuszczalnego poziomu hałasu

II SAB/Ke 15/10 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-04-27

Skarga P. na bezczynność Wójta w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację inwestycji

II SA/Po 88/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-03-09

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

II SA/Wr 820/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-01-29

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO we W. w przedmiocie odmowy uzupełnienia decyzji dotyczącej użytkowania zbiorników bezodpływowych

II SA/Go 386/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-07-14

skarg D.K. i P.K. na decyzję SKO w G. w przedmiocie umorzenia postępowania

II SA/Gd 331/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-08-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

II SAB/Go 41/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-09-22

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Gl 94/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-02-26

skarg J.A., R. K. na decyzję SKO w K. w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew z naruszeniem prawa
1   Następne >   +2   +5   +10   100