Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SA/Wr 178/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-05-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Łd 330/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-04-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie określenia dopuszczalnego poziomu hałasu

II SAB/Ke 15/10 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-04-27

Skarga P. na bezczynność Wójta w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację inwestycji

II SA/Go 386/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-07-14

skarg D.K. i P.K. na decyzję SKO w G. w przedmiocie umorzenia postępowania

II SA/Gd 331/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-08-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

II SAB/Go 41/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-09-22

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Gl 94/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-02-26

skarg J.A., R. K. na decyzję SKO w K. w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew z naruszeniem prawa

II SA/Bd 1051/09 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-01-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

IV SA/Wa 123/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-02

Sprawa ze skargi J. W. w przedmiocie wymierzenia grzywny Ministrowi Środowiska w trybie art. 154 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.)

IV SAB/Wa 42/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie rozpoznania skargi
1   Następne >   +2   +5   +10   35