Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

IV SA/Wa 123/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-02

Sprawa ze skargi J. W. w przedmiocie wymierzenia grzywny Ministrowi Środowiska w trybie art. 154 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.)

IV SO/Wa 76/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-13

Wniosek w przedmiocie uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań realizacji inwestycji

IV SA/Wa 47/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Środowiska w przedmiocie zwrotu wniosku

IV SAB/Wa 20/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Środowiska w przedmiocie rozpatrzenia podania

II OSK 2654/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-08

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi [...] Spółki Akcyjnej z siedzibą w Sitkówce na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Środowiska w przedmiocie nierozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

II OSK 2655/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-08

Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji

IV SA/Wa 1646/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Środowiska w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

IV SA/Wa 334/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Środowiska w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania

II OSK 1198/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-11

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie zezwolenia na sprowadzenie i hodowlę bizona

II OSK 1929/06 - Postanowienie NSA z 2006-12-29

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie uzgodnienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
1   Następne >   +2   +5   9