Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SA/Kr 26/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-02-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa w przedmiocie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Miejskiej Kraków i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

II SA/Kr 37/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-04-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa Nr LXIX/998/13 w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miejską Kraków w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

II SA/Kr 1374/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-11-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Bieczu w przedmiocie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

II SA/Kr 817/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-09-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w W. w przedmiocie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy W.

II SA/Kr 311/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-05-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Limanowa w przedmiocie ustalenia wysokości stawek opłaty bazowej za odbiór i utylizację stałych odpadów komunalnych z terenu miasta Limanowa

II SA/Kr 556/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-05-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Nr XXX/336/13 Rady Miejskiej w Szczucinie w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty