Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SA/Bk 66/07 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2007-02-26

Sprawa ze skargi E. H., J. W. i J. G. na pismo Starosty H. w przedmiocie opinii odnośnie prawidłowości wykonania raportu oddziaływania na środowisko

IV SAB/Wa 117/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty O. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku w sprawie wszczęcia postępowania w związku z uciążliwą działalnością prowadzoną na działce nr [...] obręb [...] w O.

II SA/Bk 68/07 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2007-02-26

Sprawa ze skargi E. H., J. W. i J. G. na pismo Starosty H. w przedmiocie opinii odnośnie prawidłowości wykonania raportu oddziaływania na środowisko

II SAB/Ke 49/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2014-11-28

Skarga J. G. na bezczynność Starosty w przedmiocie nałożenia obowiązków na podmiot korzystający ze środowiska

IV SAB/Wa 52/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-06-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty S. w przedmiocie podjęcia czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych

II SAB/Kr 87/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-06-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty [...]

IV SAB/Wa 23/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty O. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku w sprawie nałożenia ograniczenia oddziaływania na środowisko prowadzonej działalności gospodarczej

IV SA/Wa 1317/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-19

Skarga Stowarzyszenia '[...]' na decyzję Starosty L. w przedmiocie udzielenia zezwolenia na zbieranie odpadów

II SAB/Kr 272/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-09-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty [...] po wyroku WSA w Krakowie , sygn. akt II SA/Kr 582/12

II SAB/Ol 65/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-01-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty w przedmiocie rozszerzenia decyzji z dnia [...]
1   Następne >   +2   5