Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Bd 662/07 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2007-09-24

Sprawa ze skargi Powiatowego Zarządu Dróg w T. na zarządzenie pokontrolne [...] Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w B. w przedmiocie obowiązku utrzymania w należytym stanie technicznym, sanitarnym i porządkowym kolektora deszczowego

II SA/Wr 74/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-04-15

Sprawa ze skargi na postanowienie D. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. w przedmiocie przekazania sprawy organowi właściwemu