Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6136 Ochrona przyrody X

II SAB/Kr 87/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-06-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty [...]

II SAB/Kr 272/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-09-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty [...] po wyroku WSA w Krakowie , sygn. akt II SA/Kr 582/12

II SA/Kr 1818/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-12-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Starosty , nr [...]

II SA/Kr 1240/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-09-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Starosty [....] w przedmiocie odmowy uzgodnienia warunków środowiskowych realizacji przedsięwzięcia

II SAB/Kr 165/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-06-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty [...] w rozpoznaniu wniosku