Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OZ 904/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-26

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia w sprawie wzrostu wartości nieruchomości oraz wysokości opłaty planistycznej