Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II SA/Op 110/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-05-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie przywrócenia poprzedniego sposobu zagospodarowania terenu

II SA/Op 321/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-07-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie warunków zabudowy terenu

II SA/Op 261/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-10-10

Sprawa ze skargi: I. H., H. H. na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie warunków zabudowy terenu

II SA/Op 261/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-07-08

Skarga I. H. i H. H. na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie warunków zabudowy terenu na skutek wniosku skarżących o przyznanie prawa pomocy

II SA/Op 392/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-10-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Branice w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Op 607/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-02-22

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w O. w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie warunków zabudowy terenu

II SA/Op 465/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-10-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Branice w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Op 469/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-10-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Branice w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Op 524/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-11-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Walce w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Op 323/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-10-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Branice w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1   Następne >   +2   +5   +10   35