Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 1876/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-04

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

IV SA/Wa 2702/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

IV SAB/Wa 432/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-12-01

Sprawa ze skargi Wspólnoty Mieszkaniowej '[...]' w W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wniosku o podjęcie inicjatywy ustawodawczej

IV SA/Wa 2932/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-12-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II OSK 2891/15 - Postanowienie NSA z 2015-12-03

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

IV SA/Wa 2703/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

IV SA/Wa 614/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie ustalenia lokalizacji linii kolejowej

IV SA/Wa 867/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-31

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie ustalenia lokalizacji [...]

IV SA/Wa 1478/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-19

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

IV SAB/Wa 298/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-08-28

Sprawa ze skargi J. K. na przewlekłość postępowania Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania odwołania
1   Następne >   2