Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

IV SA/Wa 1699/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi gminnej

IV SA/Wa 2035/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi powiatowej

VIII SA/Wa 291/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi gminnej

VIII SA/Wa 628/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

IV SAB/Wa 200/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-02-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku

IV SA/Wa 2936/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-11

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w tekście miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

IV SAB/Wa 98/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-11-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie : wyeliminowania z obrotu prawnego niezgodnej z prawem decyzji.

IV SAB/Wa 198/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie podjęcia aktów nadzoru

IV SA/Wa 1324/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-01

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Wa 1736/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji linii kolejowej
1   Następne >   2