Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6159 Inne o symbolu podstawowym 615 X

II SA/Gd 426/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-09-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przywrócenia poprzedniego sposobu zagospodarowania terenu

IV SAB/Wa 329/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-23

Sprawa ze skargi Wspólnoty Mieszkaniowej '[...]' w W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie nierozpoznania wniosku o podjęcie inicjatywy ustawodawczej

IV SA/Wa 1318/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

IV SAB/Wa 328/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie nierozpoznania wniosku o podjęcie inicjatywy ustawodawczej

II SA/Wr 353/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-09-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy C. w przedmiocie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi K.

IV SA/Wa 1577/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-08-25

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

II SA/Bd 314/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-08-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przywrócenia poprzedniego sposobu zagospodarowania terenu

II SA/Ol 779/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-09-25

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie wydania zaświadczenia

II OZ 1120/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie z 25 września 2015 r. sygn. akt II SA/Ol 779/15 w zakresie odrzucenia skargi S. P. na postanowienie SKO z [...] czerwca 2015 r. nr [...] w przedmiocie wydania zaświadczenia

II SAB/Gd 102/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-10-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza w sprawie wszczęcia egzekucji dotyczącej przywrócenia poprzedniego sposobu zagospodarowania
1   Następne >   2