Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SAB/Wa 432/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-12-01

Sprawa ze skargi Wspólnoty Mieszkaniowej '[...]' w W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wniosku o podjęcie inicjatywy ustawodawczej

IV SA/Wa 2915/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej